BoraMed
Image

Test PANORAMAdiagnostyka prenatalna

Czym jest badanie Panorama?

Panorama jest nieinwazyjnym, przesiewowym badaniem prenatalnym. W czasie ciąży pewna ilość DNA dziecka dostaje się do krwioobiegu matki co pozwala na analizę tego materiału pod kątem pewnych potencjalnych schorzeń, które mogą wystąpić u dziecka.

 

Test panoramaNieinwazyjna genetyczna diagnostyka prenatalna

W jakim celu wykonuje się badanie Panorama? 

Rezultatem badania Panorama jest spersonalizowany wynik punktowy pozwalający oszacować potencjalne ryzyko wystąpienia u dziecka pewnych schorzeń genetycznych takich jak zespół Downa, zespół Edwardsa, zespół Patau. W badaniu można także wykryć zespół Turnera, a nawet określić płeć dziecka.

Dlaczego warto wybrać Test Panorama?

Panorama to bezpieczne, bezinwazyjne, bardzo dokładne badanie prenatalne nieniosące za sobą, tak jak inne dostępne na rynku testy prenatalne, ryzyka powikłań, a nawet poronienia.

Jak wykonać test Panorama?

Test Panorama wykonuje się na zlecenie lekarza. Badanie polega na prostym pobraniu krwi matki. Dzięki badaniom próbek pobranych od obu rodziców test Panorama jest najbardziej skuteczny ze wszystkich dostępnych nieinwazyjnych badań prenatalnych.

Kiedy wykonać badanie Panorama?

Badanie można wykonać już w 9 tygodniu ciąży. A czas oczekiwania na wynik to jedynie 10 dni.

JAKIE CHOROBY MOŻNA WYKRYĆ W BADANIU PRZESIEWOWYM PRZY UŻYCIU TESTU PANORAMA?

Aberracje chromosmowe:

 •  trisomie 21, 18 i 13
 •  monosomię X
 •  trisomie chromosomu płciowego
 •  triploidię
 • zaśniad groniasty całkowity
Dodatkowo:
 • delecję 22q11.2
 • zespół Angelmana
 • zespół miauczącego kota
 • delecję 1p36
 • zespół Pradera-Williego
 • płeć płodu

 

 Usługa nie jest finansowana ze środków NFZ
Oferowane usługi wykonywane są w:
Centrum Medyczne Boramed
ul. Bora Komorowskiego 21 lok. 307
Rejestracja tel. +48 22 25 01 577Rejestracja online
Centrum Medyczne Boramed KEN
ul. Beli Bartoka 8 lok. U/A
Rejestracja tel. +48 22 53 53 600Rejestracja online