Boramed w Warszawie - profesjonalna placówka medyczna

Cennik UsługKardiologia

Wizyta u Kardiologa  260 zł
EKG z opisem ( wykonywane tylko podczas wizyty u kardiologa) 40 zł
EKG z opisem ( wykonane poza wizytą u kardiologa) 60 zł
Echo serca 240 zł 
Holter EKG 24 z opisem 160 zł
Holter ciśnieniowy 24 160 zł
Holter EKG 48 z opisem 230 zł

Kara za przetrzymanie holtera i nie stawienie się w wyznaczonym dniu do zdjęcia holtera wynosi 200 zł za każdy dzień zwłoki.

Pacjent decydując się na wykonania badania zobowiązany jest do podpisania protokołu wypożyczenia sprzętu i po jego zdaniu (w nienaruszonym stanie) podpisanie protokołu zdania sprzętu.

Zachęcamy do zapoznania się z cenami naszych usług. Cena usługi może ulec zmianie. Zakres usług może ulec zmianie.
 
Informacje dotyczące usług świadczonych przez  Boramed zawarte są na stronie internetowej http://www.boramed.pl w tym w szczególności w zakładce „Cennik”. Informacje powyższe nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 § 1 i nast. Kodeksu cywilnego.
 
Ceny pozostałych usług medycznych dostępne są w rejestracji medycznej lub pod numerem telefonu w Przychodni Boramed przy ul. Bora-Komorowskiego 21 lok. 307, 22 250-15-77 oraz Beli Bartoka 8 lok. U/A, 22 53-53-600.
 
Dostępność poszczególnych świadczeń zależna od Placówki.