BoraMed
Image
bg cookies

BoramedOrtopedia dziecięca

Ortopedia dziecięca, to dział medycyny zajmujący się diagnozowaniem, leczeniem i profilaktyką narządu ruchu, już od najmłodszych lat życia. To dbanie o stan zdowia dziecka, przeprowadzanie zalecanych badań profilaktycznych, szczególnie w ortpedii ma bardzo duże znaczenie. Wczesne wykrycie wady, choroby, przyspiesza proces leczenia i zwiększa szanse dziecka na pełną sprawność.
 
Wady nabyte i wrodzone narządu ruchu, nieprawidłowości działania u dzieci diagnozuje i leczy specjalista ortopedii dziecięcej. W obszarze zainteresowań tego specjalisty leży dbanie o kości, mięśnie i stawy u dzieci. Kompleksowe badanie małych pacjentów pod kątem prawidłowego działania układu mięśniowo-szkieletowego przez specjalistę z zakresu ortopedii dziecięcej pozwala uniknąć lub wykryć i leczyć na wczesnym etapie pojawiające się patologie z zakresu działania narządu ruchu, a co za tym idzie w przyszłości pozwoli na prawidłowe funkcjonowanie.

Czym zajmuje się ortopeda dziecięcy:

- wykrywanie wad wrodzonych (przeprowadzanie badań profilaktycznych) i nabytych u noworodków i starszych dzieci,

- planowanie leczenia i rehabilitacji zaistniałych nieprawidłowości z zakresu funkcjonowania narządu ruchu, do których doszło nagle w wyniku wypadku lub, które pojawiły się w wyniku procesu chorobowego

- przeprowadzanie badań profilaktycznych z ocena postawy

- przeprowadzanie zabiegów operacyjnych we współpracy z innymi specjalistami

- edukacja rodziców i dzieci w zakresie zapobiegania nieprawidłowościom rozwojowym układu ruchu ( w zakresie prawidłowej postawy ciała, noszenia właściwego obuwia)

Kiedy należy udać się do ortopedy dziecięcego:

- gdy u dziecka wykryto wady rozwojowe z zakresu narządu ruchu u dziecka 

- w celu wykonania badania profilaktycznego, według zaleceń pediatry (obowiązkowo miedzy 6. a 8. tyg. życia, koło 8. miesiąca życia, w fazie raczkowania oraz między 12. a 16. miesiącem życia, gdy dziecko zaczyna już chodzić)

- gdy doszło do urazu narządu ruchu (złamanie, zwichniecie, skręcenie)

- gdy istnieje podejrzenie skrzywienia kręgosłupa lub płaskostopia u dziecka

- gdy istnieje podejrzenie nieprawidłowego rozwoju narządu ruchu u dziecka

Przed wizytą:

W zależności od wieku dziecka, można wytłumaczyć małemu pacjentowi do jakiego lekarza i w jakim celu się udajemy. Należy zadbać o wygodne ubranie malucha, sprzyjające badaniu narządu ruchu. Zbieramy posiadaną dokumentację medyczną, ze
Oferowane usługi wykonywane są w:
Centrum Medyczne Boramed
ul. Bora Komorowskiego 21 lok. 307
Rejestracja tel. +48 22 25 01 577Rejestracja online