Boramed w Warszawie - profesjonalna placówka medyczna
Image

Testy prenatalne - Veracity, Veragene - SYNEVOdiagnostyka prenatalna

Test VERACITY i VERAGENE to test genetyczny przeprowadzany w ramach nieinwazyjnej diagnostyki prenantalnej. Wykonywane z niewielkiej ilości krwi pobranej od matki.

 

Testy prenatalne - Veracity, Veragene - SYNEVONieinwazyjna genetyczna diagnostyka prenatalna

Veracity

Veracity to dokładne, przystępne cenowo i szybkie badanie prenatalne nowej generacji służące wykrywaniu aneuploidii chromosomów i mikrodelecji u płodu. Badanie jest odpowiednie dla ciąż pojedynczych i bliźniaczych i może być wykonywane już od 10 tygodnia ciąży. Jest bezpieczne zarówno dla matki, jak i płodu, a do jego przeprowadzenia niezbędna jest jedynie próbka krwi ciężarnej kobiety (pobrana jak do normalnego badania krwi). Czułość, swoistość i niezawodność VERACITY została potwierdzona w trzech badaniach walidacyjnych, w ramach których analizie poddano setki próbek.

Jakie choroby pozwala wykryć VERACITY?

ANEUPLOIDIE AUTOSOMALNE

Trisomia 21
Zespół Downa

Trisomia 18
Zespół Edwardsa

Trisomia 13
Zespół Pataua

ANEUPLOIDIE CHROMOSOMÓW PŁCIOWYCH (dot. wyłącznie ciąż pojedynczych)

45, X
Zespół Turnera

47, XXX
Zespół XXX

47, XXY
Zespół Klinefeltera

47, XYY
Zespół Jacobsa

48, XXYY

MIKRODELECJE

Veracity to jedyny test na rynku który wykazał w próbach klinicznych współczynniki PPV i FPV na poziomie 100%, czyli poprawnie zidentyfikował wszystkie badane przypadki mikrodelecji i poprawnie wykluczył wszystkie próbki wolne od poszukiwanych delecji.

Jest to też pierwszy test dość czuły aby wykrywać mikrodelecje w ciążach bliźniaczych dwujajowych.

22q11.2
Zespół DiGeorge’a

1p36
Zespół monosomii 1p36

17p11.2
Zespół Smith-Magenis

4p16.3
Zespół Wolfa-Hirschhorna 

MOŻLIWOŚĆ USTALANIA PŁCI

Zalety badania VERACITY:

BEZPIECZEŃSTWO

Badanie jest nieinwazyjne i wymaga jedynie pobrania krwi z dołu łokciowego, nie niesie więc ryzyka dla matki ani płodu.

SZYBKOŚĆ

Można je wykonywać od 10 tygodnia ciąży, wyniki są dostępne w ciągu kilkunastu dni

DOKŁADNOŚĆ

Czułość i swoistość w wykrywaniu trisomii płodu > 99%
PPV i FPV dla mikrodelecji na poziomie 100%
Jedyny test wykrywający mikrodelecje w ciążach bliźniaczych.

PEWNOŚĆ

Trzy badania walidacyjne, w ramach których analizie poddano kilkaset próbek. Stosowane przez personel medyczny na całym świecie.

UWAGA!

Badanie można wykonać jedynie ze skierowaniem wypełnionym przez Lekarza Ginekologa. Wyniki badań będą przekazywane do Lekarza.

Veragene

Veragene to nowa jakość w dziedzinie badań prenatalnych, badanie łączy zalety najwyższej wersji testu Veracity ze screeningiem rodziców. Wartością dodaną jest badanie rodziców pod kątem nosicielstwa 2000 mutacji, powodujących 100 chorób monogenowych. Wykrycie, bądź wykluczenie nosicielstwa wadliwych genów daje przyszłym rodzicom informacje odnośnie ryzyka nie tylko dla obecnej, ale i każdej następnej ciąży badanej pary, pozwalając wykluczyć ryzyko, między innymi, mukowiscydozy, fenyloketonurii, anemii sierpowatej czy fenyloketonurii .  Pełna lista wyszukiwanych mutacji znajduje się pod adresem:

pełna lista

Oferowane usługi wykonywane są w:
Centrum Medyczne Boramed
ul. Bora Komorowskiego 21 lok. 307
Rejestracja tel. +48 22 25 01 577Rejestracja online
Centrum Medyczne Boramed KEN
ul. Beli Bartoka 8 lok. U/A
Rejestracja tel. +48 22 53 53 600Rejestracja online