Program Badań Prenatalnych – w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia

Zapraszamy do skorzystania z bezpłatnych badań dla kobiet w ciąży w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia.

USG, konsultacja genetyczna oraz amniopunkcja w ramach programu

Pregnant woman at the doctor. Ultrasound diagnostic machine. ultrasound transducer woman pregnant doctor prenatal care clinic concept
Według dostępnych statystyk wzrasta liczba kobiet decydujących się na późne macierzyństwo. Obecnie 8-10% wszystkich rodzących stanowią kobiety powyżej 35 roku życia, w związku z tym wzrasta również ryzyko złego uwarunkowania genetycznego. Prawdopodobieństwo urodzenia dziecko z uwarunkowana aberracją chromosomalną wynosi ok 3-5%.
W obecnych czasach już we wczesnym stadium ciąży można wykryć wiele wad rozwojowych, co pozwala na bezpieczne jej prowadzenie oraz natychmiastowe wdrożenie specjalistycznej opieki medycznej. Kluczowym badaniem jest usg pierwszego trymestru ciąży, wykonywane między 11 a 13 (+6 dni) tygodniem ciąży wraz z badaniem biochemicznym z krwi w kierunku wolnej gonadotropiny kosmówkowej oraz stężenia białka PAPP-A. Wynik tych wartości pomaga w weryfikacji ewentualnych wad genetycznych płodu.

Dzięki współpracy z Narodowym Funduszem Zdrowia mamy możliwość kompleksowego wykonania badań nieinwazyjnych:

  • USG „genetycznego” 11 – 13(+6) t.c.
  • Test PAPP-A
  • USG „połówkowego” 18 – 23 t.c.
  • Konsultacji genetyka
  • oraz procedury inwazyjnej – amniopunkcja

Program skierowany jest do kobiet w ciąży spełniających co najmniej jedno poniższych kryteriów:
– wiek matki powyżej 35 r.ż.
– wystąpienie wady genetycznej u płodu lub dziecka we wcześniejszej ciąży
– stwierdzenie wystąpienia strukturalnych aberracji chromosomowych u ciężarnej lub ojca dziecka
– stwierdzenie znacznie większego ryzyka urodzenia dziecka dotkniętego choroba uwarunkowaną monogenetycznie lub wieloczynnikową
– stwierdzenie podczas ciąży nieprawidłowego wyniku badania USG i/lub badań biochemicznych wskazujących na zwiększone ryzyko aberracji chromosomowej lub wady płodu.

Zapisu w ramach opisywanego przez nas Programu Badań Prenatalnych można dokonać osobiście w rejestracji Przychodni BORAMED przy ul. Bora-Komorowskiego 21 lok.307 w Warszawie lub telefonicznie pod numerem telefonu 22 250-15-77. 

W celu włączenia do programu badań prenatalnych, wymagane jest skierowanie zawierające informacje o wskazaniach do objęcia programem wraz z opisem nieprawidłowości. (wzór skierwanie na badania prenatalne)

Rekomendujemy wykonanie badań prenatalnych na NFZ w Przychodni BORAMED z uwagi na:
– wykwalifikowany personel- lekarze położnictwa i ginekologii posiadający ważne certyfikaty FMF (Fetal Medicine Foundation)
– dysponujemy nowoczesnymi aparatami najwyższej klasy Voluson E6 i E8
– badania biochemiczne wykonywane są analizatorem biochemicznym COBAS firmy ROCHE – zgodnym z kryteriami określonymi przez FMF
– ryzyko obliczane jest certyfikowanym przez FMF oprogramowaniu (ASTRAIA)

Nasi specjaliści realizujący Program Badań Prenatalnych w ramach NFZ:
Dr n.med. Wojciech Grzybowski
Dr hab.n.med. Tadeusz Issat
Dr n.med. Monika Szpotańska-Sikorska
Lek.med. Robert Brawura-Biskupski-Samaha
Lek.med. Szymon Kozłowski
Dr n.med. Krzysztof Szczałuba
Dr n.med. Karolina Krajewska
Dr n.med. Diana Massalska
Lek.med. Mateusz Zborowski
Lek.med. Paweł Tomasik

 

Serdecznie zapraszamy !!!

logo       nfz_logo_A_kolor wesja 2